1. Presentaties / Workshops, 2. GROWTH programma, 3. In-House Solution.

Diensten PEBex

GROWTH PROGRAMMA

31 oktober start PEBex met haar derde GROWTH programma. Dit is een programma waar maandelijks op basis van casuïstiek professionals geholpen worden in het valideren en succesvol implementeren van hun eigen werkmethodes. Deelnemers werken in ”peer groups” aan hun eigen GROWTH cases. De GROWTH structuur helpt de professional in het formuleren van een concreet doel in relatie tot de gekozen werkwijze.

Op deze manier ondersteunen we niet alleen de voortgang van Experience Management binnen de eigen organisatie maar valideren we gelijktijdig de effectiviteit en onderbouwing van de gebruikte aanpak. Zo wordt een individueel succes het succes van de groep. Daarbij worden de deelnemers gecoacht op aannemen van een ”Evidence Based” standaard en coachen zij elkaar (ook tussentijds) op de voortgang. Deelnemers kiezen zelf welke informatie of cases zij inbrengen en alles wordt in vertrouwen met elkaar gedeeld voor een optimaal leerproces.

GROWTH staat voor:

– Goal: formuleer het doel zo SMART mogelijk waarin je beschrijft wat je wilt bereiken als X met methode/werkwijze Y

– Reality: formuleer zo feitelijk mogelijk wat de huidige situatie is en welke informatie ontbreekt

– Options: benoem de opties die we zien om het doel te bereiken, gegeven de realiteit van dit moment

– Will: benoem de concrete implementatieafspraak die je maakt

– Test: beschrijf hoe je dit gaat testen

– Hypotheses: beschrijf de hypothese ten aanzien van de methode / werkwijze

Deze structuur helpt in het beschrijven van de case en concentreert zich enerzijds op de effectiviteit van de werkwijze (GROW) en anderzijds de validiteit van de werkwijze (TH).

PRESENTATIES & WORKSHOPS

PEBex is voortdurend bezig met het ontwikkelen van haar dienstverlening in de ondersteuning van evidence based Experience Management. We richten ons op de ”wat” en het ”hoe” van Experience Management. Wat zijn de methodes en modellen die werken en hoe krijgen organisaties deze het beste geïmplementeerd? Op dit moment bestaat het diensten pakket uit het geven van presentaties, workshops en het GROWTH programma.

Spreekt wat je tot nu toe hebt gelezen over een ”Evidence Based” aanpak voor Experience Management je aan en zoek je een concreet startpunt? Is je team er al druk mee bezig maar zoeken jullie een impuls om de juiste volgende stap te zetten?

Dan is het organiseren van een presentatie of workshop een goede eerste stap. Samen kijken we naar de behoefte van je organisatie en komen we tot een voorstel voor een inspirerende maar goed onderbouwde presentatie of gaan we doelgericht aan de slag in een workshop.

In-House Consultancy en Coaching

In sommige gevallen geven organisaties de voorkeur aan het intern uitrollen van een GROWTH programma. De opzet van een Inhouse Solution is vergelijkbaar met het reguliere GROWTH programma en richt zich op het ondersteunen van het verder brengen van het CEM binnen de eigen organisatie en het valideren van de effectiviteit en onderbouwing van de gebruikte aanpak. Een Inhouse Solution vindt volledig plaats binnen de eigen organisatie. Het voordeel hiervan is dat er extra ruimte is voor maatwerk en de cases enkel intern worden besproken.

Dit is altijd maatwerk, dus neem gerust geheel vrijblijvend contact op om een meer toegespitst idee te krijgen van de aanpak en de bijkomende investering voor jouw organisatie.

Interesse?

Deelnemen aan het GROWTH programma is geschikt voor iedere professional die het vakgebied CEM binnen zijn organisatie serieus neemt ongeacht de functie. Wel is het voorwaardelijk om voldoende overzicht te hebben binnen de eigen organisatie om waardevolle cases in te brengen. Iedereen kan eenmalig en vrijblijvend een GROWTH sessie bijwonen om te beleven hoe het programma precies werkt. Daarna kan een organisatie zich inschrijven voor het programma dat per lichting 6 maanden duurt.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vragen? We horen graag van je.

contact ons